Free Bets
Menu
Next Races:

Dixies Approach Greyhound Profile

Runs 16
Wins 4
SR % 25
Age, Sex, Colourbk d Sep17 TrainerT Moffatt (Pelaw Grange) OwnerMr T Moffatt
Date
Up/down arrow
Type Trk Dist Grd Eye Proxy Trp TFSec Bend Fin Btn 1st/2nd WinTime TFGoing BSP ISP TFTime Sec Rtg
18/08/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A3 67 5 5.58 4423 3rd GLENGIBLIN SWEEP 26.29 0.01 3.3 2/1 26.52 81 60
04/08/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A4 62 6 5.57 3211 1st - DOUBLE TOP BEAU 26.17 0.09 4.06 4/1 26.08 82 84
27/07/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 48 6 5.52 1111 1st - CANYA WILLYA 26.85 0.29 1/1 26.56 90 58
20 day break
07/07/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 55 5 5.69 5522 2nd ¾ HIGHVIEW CLOUD 26.61 0.17 6.0 5/1 26.50 64 61
30/06/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 57 5 5.63 4445 5th BALMORAL LILLY 26.47 0.09 3.5 5/2 26.70 73 50
23/06/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 56 5 5.64 5211 1st - JUMBOS JENNY 26.64 0.13 4.8 4/1 26.51 71 61
15/06/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 56 6 5.60 3223 3rd 2 OISINS MACHINE 26.50 0.01 3/1 26.67 77 52
09/06/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 52 5 5.63 4664 4th 7 FERNEYS GIRL 26.55 -0.09 3.72 5/2 27.13 73 27
01/06/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A5 48 5 5.61 3222 2nd 5 GARFINEY CHAMP 26.02 -0.14 5/2 26.57 76 57
25/05/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 36 5 5.58 2111 1st - GLENGIBLIN CORA 26.64 0.02 5/4 26.62 81 55
18/05/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 44 5 5.61 2333 3rd DIXIES WISH 26.99 0.2 4/6 27.26 76 20
Trainer Change: W Finley (Pelaw Grange) to T Moffatt (Pelaw Grange)
11/05/2019
Up/down arrow
F Pel 435 T3 5 5.69 2111 1st - FARLOE BANKER 26.89 0.0 26.89
28 day break
13/04/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 40 5 5.58 2222 2nd CAVIES BUG 26.83 0.24 1/1 26.80 81 45
30/03/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 35 5 5.74 5332 2nd DROMANA PEGGY 26.62 0.13 3/1 26.70 56 50
16/03/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 43 5 5.63 3344 4th KANTURK WARRIOR 26.93 0.23 4/1 27.02 73 33
09/03/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 44 5 5.70 4444 4th CAVIES BUG 26.91 0.22 1/1 27.21 62 23
02/03/2019
Up/down arrow
F Pel 435 A6 46 3 5.66 4544 4th ROISES DEAL 26.80 -0.02 3/1 27.08 68 30
Trainer Change: Unknown Trainer to W Finley (Pelaw Grange)
23/02/2019
Up/down arrow
F Pel 435 T3 3 5.72 3322 2nd 4 FERNEYS GIRL 26.74 0.0 27.07
17/02/2019
Up/down arrow
F Pel 435 T3 2 5.82 3333 3rd 5 FERNEYS GIRL 27.20 0.0 27.60